Solution

Ateb

solution (1)

solution (1)

Cymorth Customizable

● Mae cymorth wedi'i deilwra ar gael ar gyfer unrhyw offer meddygol a gellir darparu cynhyrchion parod neu fanylebau wedi'u teilwra, boed yn ddyfais annibynnol neu'n rhan o system aml-gydran fodiwlaidd.
● Mae'r atebion hyn wedi'u cynllunio i arbed cymaint o le â phosibl tra'n hawdd i'w hadalw, yn symud yn rhydd ac mae ganddynt le storio adeiledig.

Diogelwch Cynnyrch

● Mae diogelwch a dibynadwyedd cynhyrchion wedi'u profi'n llawn ac maent hefyd yn cydymffurfio â safonau CE cymwys.Mae ein cynnyrch hefyd yn cael eu gwirio'n rheolaidd gan wneuthurwyr offer meddygol domestig gorau.
● Mae'r holl atebion gosod yn cael eu dylunio a'u cynhyrchu yn unol â system rheoli ansawdd ardystiedig ISO9001.

Gwydnwch

● Rydym ond yn cynhyrchu cynhyrchion gradd meddygol wedi'u hadeiladu a'u profi ar gyfer defnydd màs mewn ysbytai a labordai.
● Mae'r deunyddiau'n dal i gydymffurfio â rheoliadau hylendid llym ar ôl sawl blwyddyn.

Gallu Cyflenwi

● Mae'r ateb yn cael ei ddosbarthu ledled y byd trwy sianeli gwerthu uniongyrchol a dosbarthwyr dibynadwy.
● Mae'r Adran Gwasanaeth Maes yn darparu gwasanaethau ymgynghori, gosod, archwilio offer a phrofi.
● Mae ein cyfleuster gweithgynhyrchu wedi'i leoli yn Tsieina.
● Rydym yn edrych ymlaen at fwy o warysau dosbarthu ledled y byd er mwyn darparu gwasanaethau i fwy o gwsmeriaid mewn gwahanol wledydd.

solution (3)